mo.hon

1. v nunas;

Kata Turunan:

me.mo.hon

v nunas: kami ~ mohon maaf atas gangguan ini titiang sareng sami nunas ampura indik ala puniki;

me.mo.hon.kan

v

pe.mo.hon

n anak ané nunas;

ber.mo.hon

1. v nunas galah; nunas;

2. v mapamit: tanpa ~ lagi, ia pun pulanglah tanpamapamit buin, ia laut mulih;

per.mo.hon.an

1. n pinunas, pangidih ka anak ané tegehan;

2. n lamaran (gegaén msl): ia mengajukan ~ kpd kepala bagian personalia kantor itu ia ngasukang lamaran ka kepala bagian personalia kantor ento