mo.nu.men /monumén/

n wangunan utawi genah sané madué nilai sejarah sané penting sané kapiara lan kalindungin olih negara;

Gabungan Kata:

mo.nu.men alam

struktur utawi karakteristik alam sané kaanggé nglindungin lan nglestariang cecirén alam sané manilai nasional