mu.fa.kat

a igum;

Kata Turunan:

me.mu.fa.kat.i

v miguman;

me.mu.fa.kat.kan

v miguman;

pe.mu.fa.kat.an

v piguman;

ber.mu.fa.kat

v matemu; ngomong-ngomong;

ke.mu.fa.kat.an

n idk igum