mu.mi

n bangké ané kawétang baan balsem (cara di Mesir Kuno)