mur.ni

1. a tusing macampur; tulén: cincin itu terbuat dr emas -- bungkung ento malakar aji mas tulén;

2. a tondén maan pangaruh; polos;

3. a tulus; suci; sejati (idk tresna);