mu.sim

n masa;

Kata Turunan:

ber.mu.sim

v mamusim

Gabungan Kata:

mu.sim bunga

masan bunga;

mu.sim dinginmasan

dingin;

mu.sim hujan

masan ujan;

mu.sim panas

masan panes;