1ran.cang

v sungga, tanda

Kata Turunan:

ma.ran.cang

v macekang sungga

2ran.cang

v laca;

Kata Turunan:

me.ran.cang

v nglaca: siapa yg ~ bangunan itu nyén ané nglaca wangunan ento

pe.ran.cang

n jadma sané (sang) nglaca;

ran.cang.an

n lelacaan; sané sampun kalaca