sa.ban

p sabilang;

Gabungan Kata:

sa.ban hari

sabilang wai; ngewai