sum.pah

n sumpah;

Kata Turunan:

me.nyum.pahi

v mastu; nyumpahin