za.lim

a aéng; sing ngelah kapiolas;

Kata Turunan:

ke.za.lim.an

n kekejeman; keaéngan; sing adil