en.deh.ang

v timbulkan keributan agar orang berdatangan;