ki.ret

v putar (tt skrup);

Kata Turunan:

ka.ki.ret

v diputar (tt skrup) (oleh);

ka.ki.ret.ang

v diputarkan (oleh);

ki.ret.ang

v putarkan (tt skrup);

ki.ret.anga

v diputarkannya (tt skrup);

ngi.ret.ang

v memutarkan (tt skrup)