kla.sir

v ukur (tanah): mantri -- tukang ukur;

Kata Turunan:

ngla.sir

v mengukur ( tt luas dan jenis kesuburan tanah)