ngwe.lad

v mengiris; menyayat: munyinné ~ prana kata-katanya menyayat hati