aja.han

adv sebentar: -- suba teka sebentar sudah datang