dung

n salah satu nada dr panca nada (dang, ding, dong, déng, dung)