na.ma rupa

nama dan rupa; wujud tertentu mempunyai nama tertentu