ngeb

a ketakutan: ia -- ningalinin bapané brangti ia ketakutan melihat bapaknya marah