-nya

bentuk terikat yg menyatakan orang ketiga (dl bahasa sastra): bapan -- teka nelokin ayahnya datang menengok