nya.leg

a kebanyakan minyak (tt rambut): bokné -- rambutnya kebanyakan minyak