2lam.bé

v lambai;

Kata Turunan:

nglam.bé-lambé

v melambai-lambai