2lana

a tenteram: ia suba -- nongos ditu ia sudah tenteram bertempat tinggal di sana