ma.mu.sung

v naik sampai ke puncak kelapa (janur)