slim.pung

v lempar dg kayu;

Kata Turunan:

ka.slim.pung

v dilempar dg kayu;

ma.slim.pung

v dilempar dg kayu;

nylim.pung

v melempar dg kayu;

slim.punga

v dilemparnya dg kayu