pi.ar.sa

v dengar;

Kata Turunan:

mi.ar.sa

v mendengar;

mi.ar.sa.yang

v mendengarkan;

pa.mi.ar.sa

n pendengar;

pi.ar.sa.yang

v dengarkan