me.ti.tis.ang

v membidikkan: juru borosé ~ bedil ke kedis jalaké pemburu itu membidikkan senapan ke arah burung jalak;