ma.me.teng

1. v bergelap gulita: ibi sanja umahné ~ tadi malam rumahnya bergelap gulita

2. v membabi buta Madé jag ~ yén pedih Made selalu membabi buta kalau marah