1pét

p seandainya: yén -- ia teka lantasang ajak mai jika seandainya ia datang antarlah kemari