2ta

n kata penegas: napi -- sané cingakina apakah yg dilihatnya