ta.ap

v minum;

Kata Turunan:

ma.ta.ap

v terminum;

na.ap

v meminum: ~ cor meminum air sumpah;

ta.apa

v diminumnya;

ta.ap.an

n sst yg diminum; minuman