tum.brag

v terjang;

Kata Turunan:

a.tum.brag.an

a sebentar; sekejap;

num.brag

v menerjang: jaranné malaib ~ kuda lari menerjang;

tum.braga

v diterjangnya;

tum.brag.an

v terjangan