2ba

p kata depan yg menunjukkan arah: -- daja arah utara (di utara); -- dangin arah timur (di timur); -- dauh arah barat (dibarat); -- delod arah selatan (di selatan)