1ke.bi.ah, ma.ke.bi.ah

v teringat secara tiba-tiba