ce.ca.dong.an

n persediaan: ajengan ento ~ i bapa makanan itu persediaan bapak;