ka.a.di.ang (ka.di.ang)

v dipanggil adik (oleh); dianggap adik;