1ja.ga.sa.tru

1. n sst untuk menjaga diri thd serangan musuh

2. n permata yg berfungsi untuk menjaga diri