1Ba.yan

n pengiring atau dayang-dayang dl lakon cerita Panji

2ba.yan, ka.ba.yan

n penghulu desa adat