Du.ngu.lan

1. n uku yg ke-11

2. n salah satu kala