Ha.ri

n Wisnu;

Gabungan Kata:

Ha.ri Murti

Wisnu dl wujud dahsyat