1adar

n sj tari jogéd

2adar

v gasak;

Kata Turunan:

adara

v digasaknya;

ka.a.dar (ka.dar)

v digasak (oleh);

ma.a.dar (ma.dar)

v tergasak;

nga.dar

v menggasak