agud

1. a tidak pantas

2. a lambat: -- magaé lambat bekerja, tua -- tua sekali sehingga gerakannya serba lambat