agum

v pintal (tali dr bambu);

Kata Turunan:

aguma

v dipintalnya;

agum.an

n pintalan;

ka.a.gum (ka.gum)

v dipintal (oleh);

ma.a.gum (ma.gum)

v terpintal;

nga.gum

v memintal