ai

n matahari: --né tusing ngenah matahari tidak kelihatan;