1aing

n batu gosok

2aing

Kra adv tidak

3aing

a berbau tidak sedap