akes

v gigit (oleh anak pd waktu menyusu); jepit;

Kata Turunan:

akesa

v digigitnya; dijepitnya;

ka.a.kes (ka.kes)

v digigit (oleh); dijepit (oleh);

ma.a.kes (ma.kes)

v tergigit; terjepit;

nga.kes

v menggigit; menjepit