alub, nga.lub

a semerbak: bungané miik ~ bunga itu harum semerbak