1am.par

a rendah

2am.par, ngam.par

1. a tidak tepat mengena

2. a tidak dalam: tatuné ~ lukanya tidak dalam