anan.ta.sa.na

n sikap badan pd waktu permulaan sembahyang