an.det

v tahan; tidak lancar;

Kata Turunan:

an.deta

v ditahannya;

an.det.ang

v tahankan;

an.det.anga

v ditahankannya;

an.det-an.det

v tertahan-tahan: munyiné~ bicaranya terbata-bata/tergagap-gagap;

ka.an.det (kan.det)

v ditahan (oleh): liu pangidihné ~ banyak keinginannya ditahan;

ma.an.det (man.det)

v tertahan;

ma.an.det.an (man.det.an)

v tertahan;

ngan.det

v menahan: ~ enceh menahan kencing;

ngan.det.ang

v menahankan;

ngan.det.in

v menahan