ang.kik, ang.kik-ang.kik

a merana: berag -- kurus merana